"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 13           Năm 2010 Ngày 10 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-03-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân công, phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị. 03
01-04-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010. 05
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-03-2010 Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc công nhận tuyến đường Bến Thủ xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre thành đường huyện, số hiệu ĐH.56. 08
29-03-2010 Quyết định số 751/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã Tân Hội, xã Đa Phước Hội thuộc huyện Mỏ Cày Nam. 09
29-03-2010 Quyết định số 752/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã Khánh Thạnh Tân, xã Hưng Khánh Trung A, xã Phú Mỹ thuộc huyện Mỏ Cày Bắc. 10
29-03-2010 Quyết định số 753/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã Hưng Khánh Trung B, xã Phú Sơn thuộc huyện Chợ Lách. 11
29-03-2010 Quyết định số 754/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính xã Phú Hưng, phường Phú Khương, phường Phú Tân thuộc thành phố Bến Tre. 12
31-03-2010 Quyết định số 775/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Đại lộ Đông - Tây (đoạn từ đường tránh QL.60 đến đường Nguyễn Huệ). 13
31-03-2010 Quyết định số 776/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Đại lộ Đông - Tây (đoạn từ đường tránh QL.60 đến đường Nguyễn Huệ). 21
01-04-2010 Quyết định số 780/QĐĐC-UBND về việc đính chính Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 10/3/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 40
16-03-2010 Kế hoạch số 833/KH-BCĐ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998-2010. 41
01-04-2010 Kế hoạch số 1112/KH-UBND xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý. 44
01-04-2010 Kế hoạch số 1116/KH-UBND thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động; người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2009-2012. 50
05-04-2010 Kế hoạch số 1152/KH-UBND tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở. 54
23,821,284 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner