"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 14           Năm 2010 Ngày 20 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
UBND thành phố Bến Tre
06-04-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ban hành Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bến Tre. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
09-04-2010 Quyết định số 855/QĐ-UBND công bố hết dịch cúm gia cầm trên địa bàn xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 18
09-04-2010 Quyết định số 857/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010). 19
09-04-2010 Quyết định số 858/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010). 20
09-04-2010 Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010). 21
14-04-2010 Quyết định số 900/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. 22
14-04-2010 Quyết định số 901/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. 29
12-04-2010 Công văn số 1312/UBND-KTN về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2010. 36
14-04-2010 Công văn số 1338/UBND-TCĐT về việc rà soát các dự án đầu tư phát triển do doanh nghiệp đầu tư bằng vốn chủ sở hữu. 39
12-04-2010 Kế hoạch số 1311/KH-UBND tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông quý II, quý III năm 2010. 41
23,821,467 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner