"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 16           Năm 2010 Ngày 15 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-05-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý người và tàu cá tỉnh Bến Tre hoạt động khai thác thuỷ sản trên các vùng biển. 03
10-05-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Côngty TNHH Cấp nước Đan Mạch, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 06
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-04-2010 Quyết định số 976/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đến năm 2025 tầm nhìn sau năm 2030. 07
28-04-2010 Quyết định số 1008/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Bến Tre thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre. 11
05-05-2010 Quyết định số 1057/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. 12
10-05-2010 Quyết định số 1090/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2010-2011. 13
27-04-2010 Công văn số 1517/UBND-KTN về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 24
29-04-2010 Công văn số 1569/UBND-KTN về việc phòng, chống dịch bệnh heo tai xanh. 27
05-05-2010 Công văn số 1615/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm. 29
28-04-2010 Kế hoạch số 1532/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Phát triển dạy nghề tỉnh Bến Tre năm 2010". 32
05-05-2010 Kế hoạch số 1614/KH-UBND tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. 36
05-05-2010 Đề án số 1613/ĐA-UBND quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2015 tầm nhìn đến năm 2020. 41
23,821,350 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner