"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 21 + 22           Năm 2010 Ngày 30 tháng 6 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
18-06-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
21-06-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 13
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-06-2010 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc khống chế dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả. 20
08-06-2010 Quyết định số 1334/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bến Tre. 22
08-06-2010 Quyết định số 1335/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 30
08-06-2010 Quyết định số 1336/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 38
10-06-2010 Quyết định số 1350/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung Đề cương lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 44
10-06-2010 Quyết định số 1355/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 46
14-06-2010 Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Bảo trợ người tâm thần trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 50
14-06-2010 Quyết định số 1382/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Khuyến học tỉnh Bến Tre. 52
16-06-2010 Quyết định số 1408/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2015. 60
17-06-2010 Quyết định số 1412/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3689/2002/QĐ-UB ngày 06 tháng 11 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn viện trợ PCPNN (NGO) trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 62
17-06-2010 Quyết định số 1413/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung Đề cương lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 63
17-06-2010 Quyết định số 1416/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bến Tre. 65
03-06-2010 Công văn số 2116/UBND-VHXH về việc triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế. 72
16-06-2010 Công văn số 2292/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 74
14-06-2010 Kế hoạch số 2247/KH-UBND về phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2015. 76
23,821,408 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner