"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 23 + 24           Năm 2010 Ngày 12 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Bình Đại
01-07-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND về một số giải pháp cần tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 03
01-07-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 07
HĐND huyện Giồng Trôm
25-06-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Giồng Trôm năm 2009. 09
25-06-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 11
25-06-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2010. 13
25-06-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về việc thông qua phương án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2010-2025). 15
25-06-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về việc thông qua phương án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2010-2025). 18
25-06-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về dự án xây dựng khu tái định cư cục bộ giản đơn huyện Giồng Trôm. 21
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-06-2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 5 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 23
24-06-2010 Quyết định số 1445/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 25
24-06-2010 Quyết định số 1446/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 36
24-06-2010 Quyết định số 1454/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Bến Tre. 43
21-06-2010 Kế hoạch số 2389/KH-UBND về ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Bến Tre. 51
23,834,836 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner