"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 25           Năm 2010 Ngày 16 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-07-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về sản xuất giống, ương giống, khai thác nghêu giống tự nhiên và nuôi nghêu thương phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
07-07-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về sản xuất giống, ương giống, khai thác nghêu giống tự nhiên và nuôi nghêu thương phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
HĐND huyện Bình Đại
01-07-2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh hạng mục công trình, bổ sung vốn đầu tư và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2010. 10
01-07-2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh hạng mục công trình, bổ sung vốn đầu tư và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2010. 10
HĐND huyện Châu Thành
30-06-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về bổ sung một số nhiệm vụ, biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 23
30-06-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về bổ sung một số nhiệm vụ, biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 23
30-06-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2010. 28
30-06-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2010. 28
HĐND huyện Giồng Trôm
25-06-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 30
25-06-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 30
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-07-2010 Kế hoạch số 2652/KH-UBND tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới và Nghị quyết số 57/NQ-CP năm 2010. 35
06-07-2010 Kế hoạch số 2652/KH-UBND tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới và Nghị quyết số 57/NQ-CP năm 2010. 35
07-07-2010 Kế hoạch số 2687/KH-BCĐ thực hiện Đề án bổ sung xử lý, di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội thành thành phố Bến Tre trong năm 2010. 41
07-07-2010 Kế hoạch số 2687/KH-BCĐ thực hiện Đề án bổ sung xử lý, di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội thành thành phố Bến Tre trong năm 2010. 41
HĐND huyện Châu Thành
30-06-2010 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2009. 46
30-06-2010 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2009. 46
23,821,301 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner