"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 26 + 27           Năm 2010 Ngày 23 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Chợ Lách
16-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về một số giải pháp cần tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong 6 tháng cuối năm 2010. 04
16-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Chợ Lách năm 2009. 09
UBND thành phố Bến Tre
12-07-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy trình đặt tên cầu đường, các công trình công cộng do nhân dân đóng góp xây dựng tại các phường, xã, thành phố Bến Tre. 11
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-07-2010 Quyết định số 1533/QĐ-UBND về việc không cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động gây ô nhiễm trong nội thành thành phố Bến Tre. 17
13-07-2010 Quyết định số 1567/QĐ-UBND ban hành Quy định xét chọn, trao giải thưởng Trương Vĩnh Ký. 19
14-07-2010 Quyết định số 1577/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. 23
14-07-2010 Quyết định số 1589/QĐ-UBND về việc thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 3 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bến Tre. 26
14-07-2010 Quyết định số 1590/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Bến Tre. 28
14-07-2010 Quyết định số 1591/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạnh Phú. 30
14-07-2010 Quyết định số 1592/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành. 32
14-07-2010 Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chợ Lách. 34
14-07-2010 Quyết định số 1594/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỏ Cày Nam. 36
14-07-2010 Quyết định số 1595/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỏ Cày Bắc. 38
14-07-2010 Quyết định số 1596/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Giồng Trôm. 40
14-07-2010 Quyết định số 1597/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Đại. 42
14-07-2010 Quyết định số 1598/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Tri. 44
14-07-2010 Kế hoạch số 2774/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 46
14-07-2010 Kế hoạch số 2777/KH-UBND chủ động phòng, chống bão lũ, khắc phục thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010. 55
14-07-2010 Kế hoạch số 2778/KH-UBND thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động; người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre 6 tháng cuối năm 2010 và cả năm 2011. 66
14-07-2010 Kế hoạch số 2779/KH-UBND về bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre năm 2011. 70
23,821,506 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner