"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 28 + 29           Năm 2010 Ngày 06 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-07-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
30-07-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định nhân viên thú y xã, phường, thị trấn và cộng tác viên thú y. 08
HĐND huyện Ba Tri
08-07-2010 Nghị quyết số 41/2010/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 14
08-07-2010 Nghị quyết số 43/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Ba Tri năm 2009. 19
HĐND thành phố Bến Tre
14-07-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND về việc bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010. 21
14-07-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản thành phố Bến Tre năm 2010 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 25
14-07-2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng thành phố Bến Tre đến năm 2030. 30
14-07-2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về việc xây dựng lực lượng dân quân thường trực trên địa bàn thành phố Bến Tre. 31
14-07-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2009. 33
14-07-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2010. 35
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-07-2010 Quyết định số 1606/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre. 37
20-07-2010 Quyết định số 1624/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004-2011. 49
19-07-2010 Công văn số 2821/UBND-VHXH về việc phê duyệt chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. 50
21-07-2010 Kế hoạch số 2887/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020. 58
27-07-2010 Kế hoạch số 2958/KH-UBND tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. 71
HĐND huyện Ba Tri
08-07-2010 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc thông qua phương án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2009-2025). 78
23,821,778 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner