"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 31           Năm 2010 Ngày 27 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-08-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
10-08-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 2009. 13
10-08-2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh danh mục công trình nguồn vốn xây dựng cơ bản, vốn IFAD, vốn sự nghiệp kinh tế, vốn bán nhà công - đất công năm 2010. 19
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-08-2010 Quyết định số 1756/QĐ-UBND về việc công bố huỷ bỏ thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 27
12-08-2010 Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. 28
16-08-2010 Quyết định số 1765/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre. 35
16-08-2010 Công văn số 3232/UBND-KTN về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh tai xanh. 42
16-08-2010 Công văn số 3238/UBND-KTN về việc thông báo thời gian gián đoạn vụ nuôi tôm biển năm 2010. 43
16-08-2010 Kế hoạch số 3222/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân. 45
23,821,605 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner