"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 32           Năm 2010 Ngày 15 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-08-2010 Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bến Tre. 04
19-08-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 08
27-08-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe máy kéo nhỏ để vận chuyển hành khách, hàng hoá và xe dùng làm phương tiện đi lại của người khuyết tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. 16
10-09-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ban hành Chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 22
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
23-08-2010 Quyết định số 1820/QĐ-UBND về việc đổi tên Phòng Công Thương thành Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện. 25
23-08-2010 Quyết định số 1821/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bến Tre trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 26
30-08-2010 Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung Đề cương lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 28
01-09-2010 Quyết định số 1922/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri nhiệm kỳ 2004-2011. 30
01-09-2010 Quyết định số 1923/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri nhiệm kỳ 2004-2011. 31
08-09-2010 Quyết định số 1957/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Sản - Nhi Bến Tre. 33
08-09-2010 Quyết định số 1958/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa huyện Mỏ Cày Bắc. 34
27-08-2010 Kế hoạch số 3412/KH-UBND tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 35
HĐND huyện Bình Đại
06-09-2010 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND kỳ họp thứ 18 - khoá IX của Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại. 38
06-09-2010 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại (nhiệm kỳ 2004-2011). 39
06-09-2010 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại (nhiệm kỳ 2004-2011). 40
06-09-2010 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại (nhiệm kỳ 2004-2011). 41
06-09-2010 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại (nhiệm kỳ 2004-2011). 42
06-09-2010 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại (nhiệm kỳ 2004-2011). 43
06-09-2010 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại (nhiệm kỳ 2004-2011). 44
06-09-2010 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại (nhiệm kỳ 2004-2011). 45
06-09-2010 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại (nhiệm kỳ 2004-2011). 46
UBND thành phố Bến Tre
13-08-2010 Quyết định số 823/QĐ-UBND về việc huỷ bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 47
23,798,204 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner