"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 33           Năm 2010 Ngày 25 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-09-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến Tre. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-09-2010 Quyết định số 1981/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại (nhiệm kỳ 2004-2011). 09
10-09-2010 Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại (nhiệm kỳ 2004-2011). 10
11-09-2010 Quyết định số 1986/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Bến Tre. 12
14-09-2010 Quyết định số 1993/QĐ-UBND về việc điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt Bến phà Cổ Chiên (Bến Tre) - Bến xe khách tỉnh Tiền Giang và ngược lại. 20
16-09-2010 Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm (nhiệm kỳ 2004-2011). 22
16-09-2010 Quyết định số 2025/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Giồng Trôm (nhiệm kỳ 2004-2011). 23
21-09-2010 Quyết định số 2066/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung cải tạo và mở rộng thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2025). 25
21-09-2010 Quyết định số 2067/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung cải tạo và mở rộng thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2025). 34
UBND thành phố Bến Tre
15-09-2010 Quyết định số 982/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814-178 thành phố Bến Tre. 40
23,817,324 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner