"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 34           Năm 2010 Ngày 20 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
01-10-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-09-2010 Quyết định số 2130/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú (nhiệm kỳ 2004-2011). 05
28-09-2010 Quyết định số 2131/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Phú (nhiệm kỳ 2004-2011). 06
05-10-2010 Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc uỷ quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 08
14-10-2010 Quyết định số 2234/QĐ-UBND về việc thành lập ấp của thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại. 09
14-10-2010 Quyết định số 2235/QĐ-UBND về việc thành lập ấp mới trên địa bàn huyện Ba Tri. 11
24-09-2010 Công văn số 3850/UBND-KTN về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy đối với nhà cao tầng, khu chung cư. 16
28-09-2010 Công văn số 3862/UBND-VHXH về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. 18
28-09-2010 Công văn số 3879/UBND-NgV về việc triển khai thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 07/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 20
30-09-2010 Công văn số 3923/UBND-KTN về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong PCCC và cứu nạn, cứu hộ. 21
04-10-2010 Công văn số 3975/UBND-VHXH về việc tăng cường sự phối hợp trong việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh cấp xã. 24
08-10-2010 Công văn số 4062/UBND-NC về việc thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. 25
01-10-2010 Kế hoạch số 3972/KH-UBND triển khai thực hiện xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2010-2015). 27
11-10-2010 Kế hoạch số 4087/KH-UBND tổ chức triển khai Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 32
23,798,057 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner