"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 35           Năm 2010 Ngày 25 tháng 10 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Châu Thành
05-10-2010 Nghị quyết số 65/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 03
05-10-2010 Nghị quyết số 66/2010/NQ-HĐND về các danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 13
05-10-2010 Nghị quyết số 67/2010/NQ-HĐND về chủ trương thanh lý bán đấu giá các thửa đất công không nhu cầu sử dụng trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2010. 16
UBND thành phố Bến Tre
11-10-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Hành chính thành phố Bến Tre. 19
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
14-10-2010 Quyết định số 2238/QĐ-UBND về việc thành lập Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tri. 26
15-10-2010 Quyết định số 2245/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. 28
15-10-2010 Quyết định số 2246/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. 37
19-10-2010 Công văn số 4223/UBND-KTN về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho thanh, thiếu nhi. 50
HĐND huyện Châu Thành
05-10-2010 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND về kết thúc việc thực hiện Đề án Xây dựng gia đình huyện Châu Thành giai đoạn 2006-2010. 52
05-10-2010 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành - khoá IX (nhiệm kỳ 2004-2011). 53
05-10-2010 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả cho thôi nhiệm vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành (nhiệm kỳ 2004-2011). 54
05-10-2010 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành (nhiệm kỳ 2004-2011). 55
23,797,712 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner