"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 36           Năm 2010 Ngày 05 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-10-2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. 03
22-10-2010 Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới biển. 07
21-10-2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 10
21-10-2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 13
25-10-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 31
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
21-10-2010 Quyết định số 2279/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Quản lý điều hành các bến xe vào Xí nghiệp Phà Bến Tre. 42
25-10-2010 Quyết định số 2306/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành (nhiệm kỳ 2004-2011). 45
25-10-2010 Quyết định số 2307/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành (nhiệm kỳ 2004-2011). 46
27-10-2010 Quyết định số 2337/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Di tích Bến Tre trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 47
18-10-2010 Kế hoạch số 4214/KH-UBND kiểm tra việc thực hiện chính sách, quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010. 49
23,821,542 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner