"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 37 + 38 + 39           Năm 2010 Ngày 22 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
05-11-2010 Chỉ thị số 07/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
10-11-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND về việc ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 06
UBND thành phố Bến Tre
28-10-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý xây dựng trong khu tái định cư Mỹ Thành An, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre. 31
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
25-10-2010 Quyết định số 2325/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 39
27-10-2010 Quyết định số 2338/QĐ-UBND về việc tách Phòng Xây dựng chính quyền và Đào tạo để thành lập Phòng Xây dựng chính quyền và Phòng Đào tạo thuộc Sở Nội vụ. 49
27-10-2010 Quyết định số 2339/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ. 50
04-11-2010 Quyết định số 2386/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre. 53
09-11-2010 Quyết định số 2403/QĐ-UBND ban hành Quy định lộ giới, chỉ giới xây dựng bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bến Tre. 61
09-11-2010 Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bến Tre đến năm 2015 và dự kiến đến năm 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 64
23,798,149 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner