"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 40           Năm 2010 Ngày 20 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
17-11-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về việc quy định chế độ tiếp khách trong nước; chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 03
17-11-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về việc sử dụng nguồn vốn hoàn trả lưới điện trung áp nông thôn để đầu tư phát triển lưới điện nông thôn. 08
17-11-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 10
UBND thành phố Bến Tre
08-12-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre (giai đoạn đến năm 2025). 13
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
23-11-2010 Quyết định số 2595/QĐ-UBND về việc kéo dài tuyến xe buýt Bến Tre - Vĩnh Long và ngược lại, bổ sung điểm dừng đón trả khách. 20
23-11-2010 Quyết định số 2596/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên tuyến, kéo dài tuyến xe buýt thành phố Bến Tre - thị trấn Giồng Trôm phát triển đến Tiệm Tôm (huyện Ba Tri) và ngược lại. 22
23-11-2010 Quyết định số 2597/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên tuyến, kéo dài tuyến xe buýt Bến phà Hàm Luông (Mỏ Cày) đi Bến phà Cầu Ván (Thạnh phú) và ngược lại. 24
23-11-2010 Quyết định số 2598/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên tuyến, lộ trình và kéo dài tuyến xe buýt thành phố Bến Tre - Bến phà Hưng Phong đến xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm và ngược lại. 27
08-12-2010 Quyết định số 2701/QĐ-UBND về việc đổi tên Bệnh viện Lao thành Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bến Tre. 30
06-12-2010 Công văn số 4943/UBND-KTN về việc tổ chức công tác PCCC bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết và mùa khô năm 2010-2011. 32
23,821,392 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner