"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 41 + 42 + 43           Năm 2010 Ngày 27 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 03
09-12-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2009. 10
09-12-2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. 12
09-12-2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2011 tỉnh Bến Tre. 18
09-12-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2011. 20
09-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2011. 42
09-12-2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND về kết thúc việc thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010, thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. 70
09-12-2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND về việc Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 73
09-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015. 76
09-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND về quy định số lượng, các chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 100
Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-12-2010 Chỉ thị số 08/2010/CT-UBND về việc đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở. 104
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-12-2010 Quyết định số 2749/QĐ-UBND về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất năm 2011 và giá lúa thu nợ thuế sử dụng đất năm 2010 trở về trước. 108
15-12-2010 Quyết định số 2768/QĐ-UBND về việc công bố hoạt động trở lại lộ trình tuyến xe buýt thành phố Bến Tre đi phà Tân Phú và ngược lại, bổ sung điểm dừng đón trả khách. 109
23,821,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner