"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 44           Năm 2010 Ngày 30 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Giồng Trôm
21-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 03
21-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2011. 09
21-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 12
21-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2011. 15
21-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2010-2015. 17
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-12-2010 Quyết định số 2887/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung và huỷ bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 19
27-12-2010 Quyết định số 2888/QĐ-UBND về việc công bố lại Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre. 21
HĐND huyện Giồng Trôm
21-12-2010 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2011. 31
23,821,292 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner