"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01           Năm 2010 Ngày 05 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 03
08-12-2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2010. 09
08-12-2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2008. 31
08-12-2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2010. 33
08-12-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010. 36
08-12-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND về bổ sung giải pháp thực hiện các Đề án đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và dạy nghề tỉnh Bến Tre; bổ sung các mục tiêu, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010. 38
08-12-2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND về Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre giai đoạn từ năm 2010-2015. 41
08-12-2009 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND; quy định về mức thu phí qua phà Tam Hiệp và phí đo đạc lập bản đồ địa chính. 44
08-12-2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND về chủ trương vận động lập quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 48
08-12-2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND về việc quy định chế độ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện thực hiện. 50
Uỷ ban nhân dân tỉnh
15-12-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. 53
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
15-12-2009 Quyết định số 3085/QĐ-UBND về việc quy định giá lúa thu thuế thuộc bộ thuế năm 2010 và giá thu nợ năm 2009 trở về trước. 55
23,798,096 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner