"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 02 + 03           Năm 2010 Ngày 10 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-12-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 04
HĐND huyện Ba Tri
17-12-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010. 06
17-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2010. 12
17-12-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 18
17-12-2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về Dự án xây dựng kênh trục Bắc - Nam. 21
17-12-2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND về Dự án Cụm dân cư nông thôn (kênh lắp Tân Xuân - Phú Ngãi). 22
17-12-2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND về xây dựng mới một số tuyến đường giao thông nông thôn. 23
17-12-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND về bổ sung điều chỉnh phân vạch địa giới hành chính thành lập thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 25
17-12-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri khóa IX. 27
HĐND huyện Giồng Trôm
23-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 29
23-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2010. 35
23-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 38
23-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2010. 40
23-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm giai đoạn 2009-2030. 42
23-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 44
HĐND huyện Thạnh Phú
16-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 45
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
04-12-2009 Quyết định số 2998/QĐ-UBND về việc thành lập ấp mới trên địa bàn huyện Giồng Trôm. 50
04-12-2009 Quyết định số 3008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên gọi của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế. 55
16-12-2009 Quyết định số 3092/QĐ-UBND về việc công nhận Làng nghề truyền thống khai thác hải sản Bình Thắng, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 56
25-12-2009 Quyết định số 3203/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung và huỷ bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre. 58
25-12-2009 Quyết định số 3204/QĐ-UBND về việc huỷ bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre. 61
31-12-2009 Quyết định số 3268/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giao ban báo chí hàng tháng giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 63
10-12-2009 Công văn số 5279/UBND-KTN về việc tổ chức tốt công tác PCCC, bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết và mùa khô năm 2010. 68
22-12-2009 Công văn số 5473/UBND-KTN về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trong tình hình mới. 71
HĐND huyện Giồng Trôm
23-12-2009 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2010. 73
HĐND huyện Thạnh Phú
16-12-2009 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát và kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 74
16-12-2009 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2025). 79
23,821,372 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner