"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03 + 04           Năm 2011 Ngày 21 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
HĐND huyện Ba Tri
28-12-2010 Nghị quyết số 80/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011. 19
28-12-2010 Nghị quyết số 81/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. 26
28-12-2010 Nghị quyết số 82/2010/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011. 33
28-12-2010 Nghị quyết số 83/2010/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 39
28-12-2010 Nghị quyết số 84/2010/NQ-HĐND về xây dựng xã nông thôn mới. 42
28-12-2010 Nghị quyết số 85/2010/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri khoá IX. 44
HĐND huyện Thạnh Phú
24-12-2010 Nghị quyết số 66/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 47
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
31-12-2010 Quyết định số 2925/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2010-2025). 53
31-12-2010 Quyết định số 2926/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 65
07-01-2011 Quyết định số 55/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2011. 79
11-01-2011 Quyết định số 106/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị khu vực Bắc ngã tư Tân Thành, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 85
11-01-2011 Quyết định số 107/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Bắc ngã tư Tân Thành, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 92
23,834,692 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner