"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 05 + 06 + 07           Năm 2011 Ngày 28 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
17-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi ban hành Bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 14
HĐND huyện Châu Thành
06-01-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2011. 98
06-01-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 100
06-01-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 107
06-01-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020. 118
06-01-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành đến năm 2025, tầm nhìn sau 2030. 121
06-01-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND về kết thúc việc thực hiện các chương trình, đề án giai đoạn 2006-2010. 128
06-01-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách Nhà nước huyện Châu Thành năm 2010. 130
23,817,729 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner