"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 08 + 09 + 10           Năm 2011 Ngày 18 tháng 2 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-01-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
UBND huyện Bình Đại
30-01-2011 Quyết định số 182/2011/QĐ-UBND về việc công bố vận hành chốt đèn tín hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại. 21
HĐND huyện Chợ Lách
19-01-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng giai đoạn 2011-2015. 23
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
31-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 29
31-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. 33
31-12-2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011. 38
31-12-2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh danh mục công trình nguồn vốn xây dựng cơ bản, vốn nhà công đất công năm 2010. 60
31-12-2010 Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 63
31-12-2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND về việc xây dựng các tuyến lưới điện hạ thế huyện Mỏ Cày Nam. 67
31-12-2010 Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND về việc xây dựng bãi rác khu vực xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam. 69
31-12-2010 Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2011. 71
HĐND huyện Thạnh Phú
24-12-2010 Nghị quyết số 67/2010/NQ-HĐND về dự toán thu và phương án phân bổ ngân sách huyện Thạnh Phú năm 2011. 74
24-12-2010 Nghị quyết số 68/2010/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước huyện năm 2011. 76
UBND thành phố Bến Tre
25-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Phú Tân, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 78
26-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng trong Khu tái định cư Phú Tân, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 83
28-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn từ nguồn vốn ngân sách và khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân. 90
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-01-2011 Quyết định số 219/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 886/2005/QĐ-UB ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 96
HĐND huyện Chợ Lách
19-01-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011. 98
19-01-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về dự toán và phương án phân bổ ngân sách huyện Chợ Lách năm 2011. 103
19-01-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện năm 2011. 122
19-01-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về dự toán thu, chi từ nguồn thanh lý nhà, đất công không có nhu cầu sử dụng năm 2011. 127
19-01-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các công trình xây dựng mới lưới điện nông thôn huyện Chợ Lách. 129
19-01-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh Đồ án thiết kế quy hoạch chung cải tạo và mở rộng thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách đến năm 2020. 133
19-01-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc ban hành Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 135
19-01-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 137
23,834,516 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner