"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 11           Năm 2011 Ngày 31 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-03-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 02
16-03-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 29
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-03-2011 Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc công bố lại Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. 44
18-03-2011 Quyết định số 612/QĐ-UBND về việc công bố lại Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre. 50
18-03-2011 Quyết định số 613/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung và huỷ bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre. 52
17-03-2011 Công văn số 1001/UBND-TCĐT về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bến Tre. 55
23,817,542 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner