"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 12           Năm 2011 Ngày 22 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-03-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND về việc tăng cường triển khai và thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
25-03-2011 Quyết định số 645/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre. 07
25-03-2011 Quyết định số 646/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung và huỷ bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre. 09
29-03-2011 Quyết định số 719/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 12
01-04-2011 Quyết định số 743/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Công tác thanh niên trực thuộc Sở Nội vụ. 14
04-04-2011 Quyết định số 775/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 16
06-04-2011 Quyết định số 782/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2011-2012. 19
07-04-2011 Quyết định số 810/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bến Tre. 34
30-03-2011 Công văn số 1200/UBND-TTCB về việc gửi văn bản pháp luật đăng Công báo. 38
14-04-2011 Công văn số 1399/UBND-BCĐ về việc đính chính Quyết định số 775/QĐ-BCĐ ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện. 40
30-03-2011 Kế hoạch số 1196/KH-UBND phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ năm 2010 đến năm 2020. 41
04-04-2011 Kế hoạch số 1259/KH-UBND thực hiện phổ cập giáo dục giai đoạn 2011-2015. 44
23,834,422 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner