"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 13           Năm 2011 Ngày 16 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-04-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre. 03
22-04-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ báo cáo phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 05
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-04-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh các cấp học năm 2011. 11
15-04-2011 Quyết định số 872/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Bến Tre. 14
20-04-2011 Quyết định số 901/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 23
22-04-2011 Quyết định số 916/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 36
26-04-2011 Quyết định số 969/QĐ-UBND về việc công bố huỷ bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre. 42
27-04-2011 Quyết định số 990/QĐ-UBND về việc công bố huỷ bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre. 44
19-04-2011 Công văn số 1446/UBND-TCĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. 46
21-04-2011 Công văn số 1522/UBND-VHXH về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 50
22-04-2011 Công văn số 1532/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 547/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và TKCN năm 2011. 52
28-04-2011 Công văn số 1671/UBND-KTN về việc tạm ngưng nhập giống và thả giống tôm biển trên địa bàn huyện Bình Đại. 54
26-04-2011 Kế hoạch số 1622/KH-UBND hưởng ứng và phát động "Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ". 56
23,834,623 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner