"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 18           Năm 2011 Ngày 17 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
25-05-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
03-06-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế các mặt hàng hải sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 11
UBND huyện Mỏ Cày Nam
30-05-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác triển khai và thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 13
HĐND huyện Thạnh Phú
28-04-2011 Nghị quyết số 72/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạnh Phú đến năm 2020. 16
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-05-2011 Quyết định số 1098/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 23
20-05-2011 Quyết định số 1127/QĐ-UBND về việc thành lập Hạt Quản lý đê Ba Tri. 25
20-05-2011 Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 (bố trí tái định cư cho dân vùng thiên tai). 27
24-05-2011 Quyết định số 1194/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 31
27-05-2011 Quyết định số 1232/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 35
18-05-2011 Công văn số 1909/UBND-KTN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6 và năm Quốc tế về rừng 2011. 43
20-05-2011 Công văn số 1974/UBND-KTN về việc tăng cường giáo dục, xử lý đối với CB - chiến sỹ lực lượng vũ trang và CB, CNVC vi phạm pháp luật về TT-ATGT. 45
30-05-2011 Công văn số 2118/UBND-KTN về việc tăng cường bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và môi trường sống cho các loài thuỷ sinh. 48
30-05-2011 Công văn số 2137/UBND-KTN về việc cho phép tiếp tục nhập giống, thả giống nuôi tôm biển trên địa bàn huyện Bình Đại. 50
17-05-2011 Kế hoạch số 1902/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh Bến Tre năm 2011. 52
20-05-2011 Kế hoạch số 1979/KH-UBND thực hiện Ngoại giao Văn hoá tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 55
Văn phòng UBND tỉnh
25-05-2011 Công văn số 685/VPUBND-KSTTHC về việc thông báo địa chỉ đường dây nóng, tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị hành chính. 59
23,834,747 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner