"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 19 + 20 + 21           Năm 2011 Ngày 30 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-06-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 02
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
01-06-2011 Công văn số 2177/UBND-TCĐT về việc công bố Đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị tỉnh Bến Tre. 09
01-06-2011 Công văn số 2178/UBND-TCĐT về việc công bố Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Bến Tre. 45
01-06-2011 Công văn số 2179/UBND-TCĐT về việc công bố Đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh Bến Tre. 98
23,817,765 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner