"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 25 + 26           Năm 2011 Ngày 10 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND về bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2011. 04
15-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về việc quy định một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 09
15-07-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tỉnh Bến Tre. 17
15-07-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND về việc đổi tên một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 19
15-07-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2011. 21
15-07-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thành phố giai đoạn 2011-2015. 31
15-07-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 39
Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-07-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức phí qua các phà trực thuộc Trung tâm Quản lý Phà và Bến xe Bến Tre. 42
27-07-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 46
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
04-08-2011 Công văn số 298/HĐND về việc thông báo đính chính Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của HĐND tỉnh Bến Tre. 58
Uỷ ban nhân dân tỉnh
08-07-2011 Quyết định số 1511/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bổ sung, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 59
18-07-2011 Quyết định số 1587/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Đông y Việt Nam tỉnh Bến Tre. 61
18-07-2011 Quyết định số 1600/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 71
20-07-2011 Quyết định số 1623/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hoá tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2010-2020). 72
20-07-2011 Quyết định số 1624/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bến Tre. 83
12-07-2011 Công văn số 2890/UBND-VHXH về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng. 88
14-07-2011 Công văn số 2943/UBND-NC về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ. 89
15-07-2011 Công văn số 2952/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ NN và PTNT về hỗ trợ và quản lý tàu cá. 91
01-07-2011 Kế hoạch số 2706/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre năm 2012. 93
23,817,182 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner