"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 34           Năm 2011 Ngày 30 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-08-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
HĐND huyện Thạnh Phú
29-07-2011 Nghị quyết số 48/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Thạnh Phú năm 2010. 06
29-07-2011 Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2010-2015). 08
29-07-2011 Nghị quyết số 50/2011/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 13
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
23-08-2011 Quyết định số 1887/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. 17
01-09-2011 Quyết định số 1973/QĐ-UBND về việc bổ sung các điểm dừng, đón trả khách của các tuyến xe buýt. 19
08-09-2011 Quyết định số 2014/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. 22
09-09-2011 Quyết định số 2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản pháp luật. 26
16-09-2011 Quyết định số 2071/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. 27
20-09-2011 Quyết định số 2091/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. 29
23-08-2011 Công văn số 3621/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm tra hoạt động của xe khách đường dài. 31
23-08-2011 Công văn số 3625/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện quản lý kinh doanh xăng, dầu tại khu vực biên giới. 33
24-08-2011 Công văn số 3654/UBND-VHXH về việc quy định Cờ thi đua cho các cụm, khối. 35
29-08-2011 Công văn số 3723/UBND-KTN về việc tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011- 2015 có xét đến năm 2020. 37
29-08-2011 Công văn số 3740/UBND-KTN về việc tạm ngưng vụ nuôi tôm biển năm 2011 và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 41
01-09-2011 Công văn số 3813/UBND-KTN về việc an toàn PCCC chợ và trung tâm thương mại. 43
29-08-2011 Kế hoạch số 3721/KH-UBND về dự toán thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Bến Tre năm 2012. 45
HĐND huyện Thạnh Phú
29-07-2011 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về việc ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 51
23,821,279 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner