"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 35 + 36           Năm 2011 Ngày 17 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-09-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
29-09-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 08
29-09-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và cho thuê nhà ở công vụ tỉnh Bến Tre. 10
03-10-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 17
03-10-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND về việc quy định hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 26
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-09-2011 Quyết định số 2084/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giám định pháp y trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bến Tre. 29
19-09-2011 Quyết định số 2085/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bến Tre. 32
19-09-2011 Quyết định số 2086/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Bến Tre. 34
20-09-2011 Quyết định số 2090/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 40
21-09-2011 Quyết định số 2118/QĐ-UBND về việc đổi tên Hội Nghề cá tỉnh Bến Tre thành Hội Thuỷ sản tỉnh Bến Tre. 44
22-09-2011 Quyết định số 2130/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Thuỷ sản tỉnh Bến Tre. 45
26-09-2011 Quyết định số 2159/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hội Làm vườn tỉnh Bến Tre. 58
03-10-2011 Quyết định số 2264/QĐ-UBND về việc điều chỉnh lộ trình tuyến và bổ sung điểm dừng, đón trả khách tuyến xe buýt thành phố Bến Tre - Bến phà Cầu Ván (Thạnh Phú). 66
08-09-2011 Công văn số 3933/UBND-NC về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác PCTN. 68
20-09-2011 Công văn số 4112/UBND-TH về việc hướng dẫn xác định công chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. 79
20-09-2011 Công văn số 4119/UBND-KTN về việc đẩy mạnh sản xuất, cung ứng thực phẩm, bình ổn thị trường. 83
28-09-2011 Công văn số 4282/UBND-VHXH về việc hướng dẫn chào Quốc kỳ và vận động nhân dân tham gia chào Quốc kỳ. 85
19-09-2011 Kế hoạch số 4091/KH-UBND phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015. 87
19-09-2011 Kế hoạch số 4092/KH-BCĐ hoạt động của Ban Chỉ đạo củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Bến Tre năm 2011. 96
Trung tâm Công báo tỉnh
04-10-2011 Quyết định đính chính số 72/QĐĐC-CB về việc đính chính Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 99
23,821,878 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner