"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 37 + 38           Năm 2011 Ngày 28 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
HĐND huyện Châu Thành
04-10-2011 Nghị quyết số 56/2011/NQ-HĐND về việc thông qua tờ trình điều chỉnh toàn bộ diện tích, dân số xã Mỹ Thành và một phần diện tích, dân số ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành nhập về thành phố Bến Tre. 04
04-10-2011 Nghị quyết số 57/2011/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục phát triển lưới điện hạ áp nông thôn từ nguồn vốn hoàn trả lưới điện trung áp nông thôn. 07
HĐND huyện Giồng Trôm
30-09-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2011. 11
30-09-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Châu Hoà với xã Lương Quới và mở rộng thị trấn Giồng Trôm thuộc huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 13
HĐND huyện Mỏ Cày Bắc
29-09-2011 Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND về việc xây dựng huyện văn hoá Mỏ Cày Bắc giai đoạn 2011-2015. 15
29-09-2011 Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỏ Cày Bắc giai đoạn 2011-2015. 39
29-09-2011 Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh, phân vạch địa giới hành chính xã Thành An, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc và xã Vĩnh Hoà, huyện Chợ Lách để thành lập thị trấn Phước Mỹ Trung. 45
29-09-2011 Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, phân vạch địa giới hành chính xã Thành An và xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc. 53
29-09-2011 Nghị quyết số 48/2011/NQ-HĐND về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Mỏ Cày Bắc giai đoạn 2011-2020. 55
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-09-2011 Quyết định số 2180/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020. 69
29-09-2011 Quyết định số 2213/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Bến Tre. 75
03-10-2011 Quyết định số 2254/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Cảng cá trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Cảng cá Ba Tri và Bình Đại. 83
13-10-2011 Quyết định số 2384/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 86
30-09-2011 Công văn số 4317/UBND-KTN về việc đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 88
11-10-2011 Công văn số 4452/UBND-NC về việc thực hiện các quy định hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. 90
17-10-2011 Công văn số 4566/UBND-KTN về việc triển khai giai đoạn III lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ. 92
11-10-2011 Kế hoạch số 4457/KH-UBND thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 94
Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre
26-09-2011 Quy chế phối hợp số 2158/QCPH-UBND-UBMTTQ về việc phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre. 99
23,821,438 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner