"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 39           Năm 2011 Ngày 15 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-10-2011 Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng trừ bệnh chổi rồng trên cây nhãn. 03
24-10-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 05
24-10-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 10
HĐND huyện Ba Tri
20-10-2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án tách diện tích của xã An Thuỷ, cắt một phần diện tích xã An Hoà Tây và một phần diện tích xã Tân Thuỷ để thành lập thị trấn mới (thị trấn Tiệm Tôm) thuộc huyện Ba Tri. 23
20-10-2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 25
20-10-2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND về việc thống nhất danh mục, khối lượng hỗ trợ đầu tư lưới điện nông thôn theo Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bến Tre. 28
HĐND thành phố Bến Tre
14-10-2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND về việc tiếp nhận toàn bộ diện tích, dân số xã Mỹ Thành và một phần diện tích, dân số ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nhập vào thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 33
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
19-10-2011 Quyết định số 2418/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre. 37
24-10-2011 Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần. 46
24-10-2011 Quyết định số 2444/QĐ-UBND về việc công bố lại hoạt động của Bến phà Mỹ An. 49
19-10-2011 Công văn số 4609/UBND-VHXH về việc quy định tổ chức thi đua cho các doanh nghiệp. 50
HĐND huyện Ba Tri
20-10-2011 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND chương trình hoạt động toàn khoá của Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 51
UBND huyện Châu Thành
24-10-2011 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường hiệu quả hoạt động hoà giải ở cơ sở và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 58
23,821,727 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner