"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 40 + 41           Năm 2011 Ngày 28 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
11-11-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND về việc quy định chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
24-10-2011 Quyết định số 2439/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Tổ chức và Hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre. 08
07-11-2011 Quyết định số 2625/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo giải quyết các vấn đề quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 24
08-11-2011 Quyết định số 2635/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre. 29
08-11-2011 Quyết định số 2639/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Karatedo tỉnh Bến Tre. 36
10-11-2011 Quyết định số 2659/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 45
11-11-2011 Quyết định số 2679/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 60
28-10-2011 Công văn số 4817/UBND-KTN về việc tăng cường bảo đảm trật tự ATGT khi đi lại qua sông. 62
04-11-2011 Công văn số 4991/UBND-VHXH về việc tăng cường công tác bảo vệ các tuyến cáp quang vượt sông. 64
24-10-2011 Kế hoạch số 4688/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 66
27-10-2011 Kế hoạch số 4799/KH-UBND phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 69
23,797,725 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner