"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 42 + 43           Năm 2011 Ngày 05 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
18-11-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy, ba bánh gắn máy, sơ mi rơ moóc trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
08-11-2011 Quyết định số 2640/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng Thầy thuốc trẻ tài năng và y đức tỉnh Bến Tre. 21
10-11-2011 Quyết định số 2667/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội tỉnh Bến Tre. 29
11-11-2011 Quyết định số 2672/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 mở rộng cảng Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 33
11-11-2011 Quyết định số 2673/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 mở rộng cảng Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 39
11-11-2011 Quyết định số 2676/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Bến Tre. 44
11-11-2011 Quyết định số 2678/QĐ-UBND về việc đính chính Quy chế quản lý, sử dụng và cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 51
18-11-2011 Quyết định số 2751/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. 52
23-11-2011 Quyết định số 2771/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2012. 54
10-11-2011 Công văn số 5093/UBND-KTN về việc phòng, chống lũ và triều cường. 61
04-11-2011 Kế hoạch số 4979/KH-UBND về việc bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020. 63
11-11-2011 Kế hoạch số 5148/KH-UBND về việc thực hiện Năm an toàn giao thông - Năm 2012. 93
23,834,707 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner