"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 44 + 45           Năm 2011 Ngày 19 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-12-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
HĐND huyện Bình Đại
24-11-2011 Nghị quyết số 78/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2025. 16
24-11-2011 Nghị quyết số 79/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2030. 21
24-11-2011 Nghị quyết số 80/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng cải tạo và mở rộng thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đến năm 2025. 25
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-11-2011 Quyết định số 2767/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 30
29-11-2011 Quyết định số 2806/QĐ-UBND ban hành Quy chế Tài chính của Công ty Phát triển hạ tầng. 33
29-11-2011 Quyết định số 2811/QĐ-UBND về sửa đổi một số điều của Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ hộ chăn nuôi tiêu hủy gia cầm, sản phẩm gia cầm do bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 38
02-12-2011 Quyết định số 2837/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2020 (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo Đề án 32). 39
07-12-2011 Quyết định số 2846/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa ngân hàng với các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn nhằm thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ. 44
09-12-2011 Quyết định số 2868/QĐ-UBND về việc phê duyệt khảo sát thiết kế - Dự toán công trình đo đạc lập bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính 5 huyện: Ba Tri, thành phố Bến Tre, Giồng Trôm, Châu Thành và Bình Đại - thuộc Dự án VLAP tỉnh Bến Tre. 49
12-12-2011 Quyết định số 2870/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 59
15-12-2011 Quyết định số 2902/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 61
18-11-2011 Công văn số 5260/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 62
29-11-2011 Công văn số 5514/UBND-KTN về việc phân loại và đặt tên, số hiệu hệ thống đường bộ theo quy định. 64
02-12-2011 Công văn số 5570/UBND-VHXH về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 66
09-12-2011 Công văn số 5708/UBND-TCĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011. 68
12-12-2011 Công văn số 5734/UBND-KTN về việc đảm bảo an toàn PCCC mùa khô và tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. 73
24-11-2011 Kế hoạch số 5407/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Tỉnh uỷ Bến Tre về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. 76
30-11-2011 Kế hoạch số 5543/KH-UBND thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015. 81
05-12-2011 Kế hoạch số 5615/KH-UBND về việc đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở từ năm 2011-2015. 83
07-12-2011 Hướng dẫn số 5666/HD-UBND về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 96
23,798,158 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner