"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 07 + 08           Năm 2012 Ngày 20 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
28-12-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012. 03
UBND huyện Bình Đại
09-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại. 46
09-01-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Bình Đại. 65
PHẦN Văn bản khác
HĐND huyện Chợ Lách
28-12-2011 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về việc thông qua Tờ trình điều chỉnh một phần diện tích, dân số ấp Hoà II, xã Vĩnh Hoà, huyện Chợ Lách nhập vào xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc. 79
28-12-2011 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ban hành Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012. 81
28-12-2011 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012. 83
28-12-2011 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 86
28-12-2011 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Lách khoá X, nhiệm kỳ 2011-2016. 92
23,573,419 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner