"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 09 + 10           Năm 2012 Ngày 10 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
17-01-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
17-01-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định việc cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 08
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-12-2011 Quyết định số 2981/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tiên Thuỷ, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre giai đoạn đến năm 2030. 18
26-12-2011 Quyết định số 2982/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Tiên Thuỷ, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre giai đoạn đến năm 2030. 26
30-12-2011 Quyết định số 3040/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. 35
30-12-2011 Quyết định số 3041/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. 44
30-12-2011 Quyết định số 3042/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 56
30-12-2011 Quyết định số 3043/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 64
30-12-2011 Quyết định số 3052/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 75
30-12-2011 Quyết định số 3053/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 84
03-01-2012 Công văn số 23/UBND-KTN về việc tăng cường đảm bảo ATGT các cầu cũ trên tuyến QL.57. 94
27-12-2011 Kế hoạch số 5977/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 95
23,573,592 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner