"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 11 + 12           Năm 2012 Ngày 27 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
01-02-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức tỉnh Bến Tre. 03
03-02-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định tỷ lệ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 15
08-02-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 27
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
23-12-2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 29
23-12-2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012. 33
23-12-2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 51
23-12-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh danh mục công trình vốn xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp kinh tế năm 2012. 55
23-12-2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND về việc bổ sung kinh phí ngoài dự toán năm 2011. 60
23-12-2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỏ Cày Nam đến năm 2020. 65
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-01-2012 Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên tuyến, lộ trình và kéo dài tuyến xe buýt thành phố Bến Tre đi xã Tân Hào đến ngã ba Sơn Đốc xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm. 74
03-02-2012 Quyết định số 164/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015. 77
03-02-2012 Quyết định số 169/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 83
07-02-2012 Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm tra tiến độ triển khai Chương trình tổng thể Festival Dừa lần thứ III năm 2012. 88
13-01-2012 Công văn số 162/UBND-VHXH về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác hội có tính chất đặc thù. 90
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
23-12-2011 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012. 92
23-12-2011 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện khoá X. 95
23,960,548 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner