"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 13 + 14           Năm 2012 Ngày 07 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
20-02-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
UBND huyện Mỏ Cày Bắc
20-02-2012 Quyết định số 233/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc. 09
20-02-2012 Quyết định số 234/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc. 28
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
23-02-2012 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua năm 2012. 41
07-02-2012 Quyết định số 187/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công không đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 45
08-02-2012 Quyết định số 193/QĐ-UBND về việc ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. 52
10-02-2012 Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch công tác tư pháp năm 2012 của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 55
13-02-2012 Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre. 63
15-02-2012 Quyết định số 223/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động điều chỉnh năm 2012 thuộc Dự án VLAP tỉnh Bến Tre. 65
20-02-2012 Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn trong năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 69
20-02-2012 Quyết định số 263/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre. 71
22-02-2012 Quyết định số 273/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Người đẹp xứ dừa” tỉnh Bến Tre lần X năm 2012. 73
22-02-2012 Quyết định số 275/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Giám sát Festival Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ III năm 2012. 75
15-02-2012 Công văn số 489/UBND-KTN về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm. 77
04-01-2012 Kế hoạch số 47/KH-BCĐ vận động hiến máu tình nguyện năm 2012. 81
03-02-2012 Kế hoạch số 356/KH-UBND về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012. 86
03-02-2012 Kế hoạch số 357/KH-UBND về việc rà soát quy định, thủ tục hành chính của tỉnh Bến Tre năm 2012. 92
03-02-2012 Kế hoạch số 358/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2012. 95
23,573,491 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner