"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15           Năm 2012 Ngày 23 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
27-02-2012 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc ổn định giá dừa trái nguyên liệu trong tỉnh. 02
29-02-2012 Công văn số 753/UBND-VHXH về việc tăng cường phòng, chống dịch tay chân miệng. 05
29-02-2012 Công văn số 763/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng. 07
09-02-2012 Kế hoạch số 417/KH-UBND về hành động thực hiện Chiến lược Dân số và sức khoẻ sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2015. 10
29-02-2012 Kế hoạch số 773/KH-UBND về việc thực hiện công tác người cao tuổi năm 2012. 36
29-02-2012 Kế hoạch số 784/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội năm 2012. 43
27-02-2012 Chương trình số 704/CTr-UBND về an toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015. 47
23,960,530 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner