"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 16 + 17           Năm 2012 Ngày 05 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-03-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
13-03-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 06
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
13-02-2012 Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre. 08
20-02-2012 Quyết định số 262/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 09
02-03-2012 Quyết định số 327/QĐ-BATGT ban hành Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh. 11
06-03-2012 Quyết định số 351/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 19
09-03-2012 Quyết định số 424/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển bảo hiểm y tế đến năm 2014. 23
13-03-2012 Quyết định số 457/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre. 31
13-03-2012 Quyết định số 458/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện. 38
13-03-2012 Quyết định số 461/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch năm 2012 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 43
13-03-2012 Quyết định số 462/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 48
26-03-2012 Quyết định số 562/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 58
05-03-2012 Công văn số 846/UBND-NC về việc chấn chỉnh công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 59
07-03-2012 Công văn số 898/UBND-VHXH về việc hướng dẫn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2012. 61
08-03-2012 Công văn số 922/UBND-KTN về việc phòng, chống dịch cúm A (H5N1). 64
09-03-2012 Công văn số 955/UBND-KTN về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy. 66
08-03-2012 Kế hoạch số 924/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015. 69
08-03-2012 Kế hoạch số 925/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre năm 2012. 83
13-03-2012 Kế hoạch số 1014/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ năm 2012 đến năm 2020. 97
23,960,599 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner