"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 18           Năm 2012 Ngày 18 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
22-03-2012 Quyết định số 507/QĐ-UBND về việc điều chỉnh lộ trình và bổ sung các điểm dừng đón trả khách tuyến xe buýt thành phố Bến Tre - ngã ba Sơn Đốc, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm. 03
23-03-2012 Quyết định số 528/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 04
23-03-2012 Quyết định số 529/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre. 06
30-03-2012 Quyết định số 579/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2012. 09
30-03-2012 Quyết định số 582/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể xây dựng và trùng tu, tôn tạo tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 15
10-04-2012 Quyết định số 650/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre. 17
10-04-2012 Quyết định số 652/QĐ-UBND về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre. 30
10-04-2012 Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre. 32
10-04-2012 Quyết định số 654/QĐ-UBND về việc đính chính Quy định tỷ lệ tính tiền thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 34
11-04-2012 Quyết định số 658/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre. 36
14-03-2012 Công văn số 1021/UBND-KTN về việc phê duyệt điều chỉnh giá vé các tuyến xe buýt trong tỉnh. 39
21-03-2012 Kế hoạch số 1163/KH-HĐPB về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. 41
21-03-2012 Kế hoạch số 1164/KH-HĐ.GDQP-AN về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh giai đoạn 2012-2016. 45
23-03-2012 Kế hoạch số 1221/KH-UBND về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 55
23,573,558 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner