"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 19           Năm 2012 Ngày 07 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
12-04-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
11-04-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 06
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
16-04-2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tháng hành động Vì trẻ em, hoạt động hè và ngày Gia đình Việt Nam năm 2012. 12
23-04-2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 16
13-04-2012 Quyết định số 678/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bến Tre. 20
23-04-2012 Quyết định số 723/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. 26
23-04-2012 Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2011 đã hết hiệu lực. 28
23-04-2012 Công văn số 1775/UBND-KTN về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. 30
27-04-2012 Công văn số 1871/UBND-KTN về việc tạm ngưng nhập giống và thả giống tôm biển trên địa bàn huyện Bình Đại và Ba Tri. 32
28-03-2012 Kế hoạch số 1309/KH-BCĐ về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2012. 34
04-04-2012 Kế hoạch số 1429/KH-UBND về công tác phòng, chống ma tuý năm 2012. 44
04-04-2012 Kế hoạch số 1430/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2012. 49
04-04-2012 Kế hoạch số 1431/KH-BCĐ về việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 55
23,573,303 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner