"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 21 + 22           Năm 2012 Ngày 11 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
21-05-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi ban hành Bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 03
29-05-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định xét chọn, trao giải thưởng Trương Vĩnh Ký. 54
31-05-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND về việc bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại cố định công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động. 59
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
18-05-2012 Quyết định số 899/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ tiêu huỷ giống tôm biển vi phạm theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 17/5/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 61
24-05-2012 Quyết định số 975/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 62
24-05-2012 Quyết định số 976/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 64
24-05-2012 Quyết định số 977/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre. 66
25-05-2012 Quyết định số 982/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch hệ thống trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 69
25-05-2012 Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 75
30-05-2012 Quyết định số 1043/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Đại đến năm 2020. 78
24-05-2012 Công văn số 2334/UBND-VHXH về việc tăng cường quản lý thiết bị phát thanh truyền hình và truyền thanh không dây. 91
28-05-2012 Công văn số 2382/UBND-KTN về việc cho phép tiếp tục nhập giống và thả giống tôm biển trên địa bàn huyện Bình Đại và Ba Tri. 93
30-05-2012 Kế hoạch số 2446/KH-UBND về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bến Tre năm 2012. 95
23,573,627 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner