"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 23 + 24           Năm 2012 Ngày 25 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
07-06-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ôtô trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 05
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
25-04-2012 Quyết định số 751/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Bưởi da xanh tỉnh Bến Tre. 38
24-05-2012 Quyết định số 940/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. 50
24-05-2012 Quyết định số 941/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. 53
24-05-2012 Quyết định số 942/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. 56
24-05-2012 Quyết định số 943/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. 59
24-05-2012 Quyết định số 944/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. 62
24-05-2012 Quyết định số 945/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. 65
24-05-2012 Quyết định số 946/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. 68
24-05-2012 Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020. 71
25-05-2012 Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020. 74
25-05-2012 Quyết định số 984/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình “Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin” tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020. 77
25-05-2012 Quyết định số 985/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre. 80
28-05-2012 Quyết định số 999/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học Phổ thông Chuyên Bến Tre đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 84
28-05-2012 Quyết định số 1000/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Bình Hoà đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 85
28-05-2012 Quyết định số 1001/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 86
28-05-2012 Quyết định số 1002/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học thị trấn Chợ Lách đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 87
28-05-2012 Quyết định số 1003/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Đại Điền đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 88
28-05-2012 Quyết định số 1004/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Tân Hưng đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 89
28-05-2012 Quyết định số 1005/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Tam Phước đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 90
28-05-2012 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học An Định 1 đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 91
28-05-2012 Quyết định số 1007/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Tân Hội đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 92
28-05-2012 Quyết định số 1008/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Tân Thanh đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 93
28-05-2012 Quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 94
28-05-2012 Quyết định số 1010/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Vĩnh Thành đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 95
28-05-2012 Quyết định số 1011/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Giao Thạnh đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 96
28-05-2012 Quyết định số 1012/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở An Hiệp đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 97
28-05-2012 Quyết định số 1013/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Bảo Thạnh đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 98
28-05-2012 Quyết định số 1014/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Tân Thạch đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 99
28-05-2012 Quyết định số 1015/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở An Định đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 100
28-05-2012 Quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Phú Hưng đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 101
28-05-2012 Quyết định số 1017/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 102
28-05-2012 Quyết định số 1018/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 103
05-06-2012 Quyết định số 1083/QĐ-UBND về việc tách ấp và thành lập ấp thuộc xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại. 104
24-05-2012 Công văn số 2335/UBND-VHXH về việc tăng cường thực hiện BHYT HSSV năm học 2012-2013. 106
HĐND huyện Chợ Lách
29-05-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 108
29-05-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 110
23,960,972 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner