"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 25 + 26           Năm 2012 Ngày 11 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
21-06-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
30-05-2012 Quyết định số 1044/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp An Hiệp mở rộng huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 07
30-05-2012 Quyết định số 1045/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp An Hiệp mở rộng huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 14
12-06-2012 Quyết định số 1107/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 24
19-06-2012 Quyết định số 1146/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 39
19-06-2012 Quyết định số 1147/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 46
19-06-2012 Quyết định số 1148/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 47
21-06-2012 Quyết định số 1173/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre. 48
22-06-2012 Quyết định số 1176/QĐ-BCH về việc Ban hành Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo, họp chỉ đạo, triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, triều cường. 53
22-06-2012 Quyết định số 1177/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 63
26-06-2012 Quyết định số 1196/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Tân Hưng đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 69
26-06-2012 Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Tam Phước đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 70
26-06-2012 Quyết định số 1198/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Mỹ Hoà đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 71
26-06-2012 Quyết định số 1199/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Châu Hoà đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 72
26-06-2012 Quyết định số 1200/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Vĩnh Hoà đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 73
26-06-2012 Quyết định số 1201/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học thị trấn Mỏ Cày đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 74
03-07-2012 Quyết định số 1251/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre. 75
05-06-2012 Công văn số 2531/UBND-KTN về việc phê duyệt Kế hoạch khuyến nông, khuyến ngư năm 2012. 80
05-06-2012 Công văn số 2558/UBND-KTN về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông. 95
20-06-2012 Công văn số 2827/UBND-KTN về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. 98
23,573,341 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner