"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 27 + 28           Năm 2012 Ngày 25 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Uỷ ban nhân dân tỉnh
29-06-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre. 04
12-07-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức tự đóng góp các khoản chi phí đối với người cao tuổi, người bệnh tâm thần có nhu cầu vào sống ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ người tâm thần. 06
HĐND huyện Bình Đại
29-06-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2012. 11
29-06-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh bổ sung vốn các công trình xây dựng cơ bản năm 2012. 17
29-06-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011. 25
29-06-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện Bình Đại giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 27
29-06-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 33
29-06-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về việc xây dựng lực lượng Dân quân thường trực huyện Bình Đại giai đoạn 2012-2015. 36
HĐND huyện Chợ Lách
29-06-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách năm 2012. 39
29-06-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Chợ Lách năm 2011. 43
29-06-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Chợ Lách về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2012. 45
29-06-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về thông qua Đề án xây dựng Trường Trung học phổ thông Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 47
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
26-06-2012 Quyết định số 1202/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Thạnh Phú đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 56
26-06-2012 Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Quới Sơn đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 57
26-06-2012 Quyết định số 1204/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Phú Thuận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 58
26-06-2012 Quyết định số 1205/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Phong Nẫm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 59
26-06-2012 Quyết định số 1206/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 60
26-06-2012 Quyết định số 1207/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học An Điền đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 61
26-06-2012 Quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Phước Mỹ Trung đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 62
26-06-2012 Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Tân Thiềng đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 63
26-06-2012 Quyết định số 1210/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở thị trấn Thạnh Phú đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 64
26-06-2012 Quyết định số 1211/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở thị trấn Ba Tri đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 65
26-06-2012 Quyết định số 1212/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Tiểu học Châu Bình 1 đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 66
28-06-2012 Quyết định số 1229/QĐ-UBND về việc cho phép đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới Đại lộ Đông - Tây, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (đoạn từ đường tránh QL.60 đến đường Nguyễn Huệ). 67
25-06-2012 Kế hoạch số 2874/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. 72
26-06-2012 Kế hoạch số 2909/KH-UBND về phát triển gia đình tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2015. 79
HĐND huyện Bình Đại
29-06-2012 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Bình Đại - khoá X. 98
23,960,784 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner