"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 29 + 30           Năm 2012 Ngày 06 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về kết thúc việc thực hiện một số Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành giai đoạn 2005-2010. 05
10-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2012. 08
10-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2012. 11
10-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của tỉnh Bến Tre. 21
10-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015. 25
10-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về quy định số lượng, các chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 26
10-07-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân. 28
10-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V đối với trung tâm xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành; trung tâm xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc; trung tâm khu vực dự kiến thành lập thị trấn Tiệm Tôm xã An Thuỷ, huyện Ba Tri. 30
10-07-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ đoàn thể ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 33
10-07-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về việc thông qua chính sách hỗ trợ cho người trồng dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 35
10-07-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về việc quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 37
10-07-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về việc kết thúc, bãi bỏ một phần, một số Nghị quyết đã ban hành. 41
10-07-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND về nguồn vốn thực hiện dự án xây dựng 10 (mười) cầu trên tuyến đường tỉnh 883, huyện Bình Đại theo Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao. 43
10-07-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 45
10-07-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre - khoá VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 54
10-07-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII. 64
HĐND huyện Ba Tri
06-07-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND bổ sung giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện năm 2012. 68
06-07-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Ba Tri năm 2011. 72
06-07-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh bổ sung vốn, danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2012. 74
06-07-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ của huyện Ba Tri đến năm 2020. 77
06-07-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 86
06-07-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân thường trực trên địa bàn huyện Ba Tri. 90
HĐND huyện Châu Thành
04-07-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về bổ sung một số nhiệm vụ, biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 92
04-07-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 97
04-07-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về lập các dự án công trình xây dựng cơ bản năm 2012. 101
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
10-07-2012 Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố. 106
10-07-2012 Quyết định số 1292/QĐ-UBND về việc ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre. 108
HĐND huyện Chợ Lách
29-06-2012 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND về việc thông qua Đồ án Quy hoạch chung đô thị thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 110
23,960,534 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner