"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
Thông tin pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Thông tin pháp luật số 16 phát ngày 28 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 15 phát ngày 14 tháng 8 năm 2016
Thông tin pháp luật số 14 phát ngày 24 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 13 phát ngày 10 tháng 7 năm 2016
Thông tin pháp luật số 12 phát ngày 26 tháng 6 năm 2016
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản địa phương Văn bản Trung ương Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 33 + 34           Năm 2012 Ngày 30 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-07-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 04
Uỷ ban nhân dân tỉnh
03-08-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre. 24
03-08-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 26
HĐND huyện Mỏ Cày Nam
17-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2012. 28
17-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011. 31
17-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012. 37
17-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp kinh tế và bổ sung vốn nhà, đất công 6 tháng cuối năm 2012. 58
17-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Mỏ Cày Nam. 62
PHẦN Văn bản khác
Uỷ ban nhân dân tỉnh
06-07-2012 Quyết định số 1272/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012. 66
11-07-2012 Quyết định số 1303/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tân Bách Khoa - Cửu Long. 68
16-07-2012 Quyết định số 1322/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020. 70
30-07-2012 Quyết định số 1394/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý dự án Phòng, chống bạo lực gia đình và Chăm sóc người cao tuổi tại tỉnh Bến Tre. 73
30-07-2012 Quyết định số 1398/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre. 76
30-07-2012 Quyết định số 1399/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre. 79
03-08-2012 Quyết định số 1439/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 84
03-08-2012 Quyết định số 1447/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bến Tre. 86
09-07-2012 Công văn số 3081/UBND-VHXH về việc quản lý sản xuất, chế biến thạch dừa trên địa bàn tỉnh. 88
10-07-2012 Công văn số 3105/UBND-VHXH về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 90
11-07-2012 Công văn số 3122/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về xây dựng giao thông nông thôn mới và đảm bảo an toàn giao thông. 92
02-07-2012 Kế hoạch số 2976/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Tỉnh uỷ về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. 95
25-07-2012 Kế hoạch số 3313/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại II (giai đoạn 2011-2015). 103
23,960,925 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner